Shingsoma bij Hanlé ligt 200km schuin onder Leh
1. Van deze tien huizen die gebouwd zijn met financiële steun van PranaPlanet, heeft Stichting Dolma drie ervan gesponsord.
2. Uitzicht op 4300 meter hoogte, nabij de beroemde sterrenwacht.