Naam Stichting PranaPlanet
RISN fiscaal nummer 809332462 – Kamer van Koophandel 20099818
Bank NL59 ABNA 0586744932
Adres Prana Planet

T.a.v. Secretariaat, Mevr. W. Raaphorst

Le Sage ten Broeklaan 48

5615CT Eindhoven

Doelstelling Hulpverlening aan groepen mensen in India-Ladakh op het gebied van educatie en gezondheidszorg.
Beleidsplan Het beleidsplan wordt ieder jaar getoetst door het bestuur van Prana Planet.

Giften aan Prana Planet komen binnen via een opgebouwd netwerk, tijdens lezingen en foto-tentoonstellingen en via nieuwsbrieven. We maken mensen enthousiast en betrokken. Voor grote projecten vragen we ook steun bij andere stichtingen. Prana Planet maakt zelf de verdeling tussen de aangevraagde projecten.

Gelden voor projecten worden door de lokale contactpersonen in India aangevraagd bij Prana Planet via mail en tijdens bezoek op locatie. Er wordt steeds getoetst of de vraag past binnen het beleidsplan.

Door het jaar heen wordt de voortgang gemonitord. Tijdens vervolgbezoeken worden de projecten bezocht en de uitgaven geëvalueerd.

Update beleidsplan 2023

Vermogen Het vermogen wordt beheerd door Prana Planet. Er wordt geen geld beloofd of overgemaakt dat we niet hebben. Alle gekregen giften worden ongeveer binnen 1 jaar besteed. Beloofde projectbijdragen worden gereserveerd. Enige reserve wordt aangehouden. Met de spaarrekening krijgen we rente.
Bestuur Voorzitter                   H. de Feijter
Secretaris                  W. Raaphorst
Penningmeester        E. van Uden
Beloningsbeleid Aan de bestuurders wordt geen beloning van vacatievergoeding verstrekt.
Uitgeoefende activiteiten ·        Bouwen van schoolgebouwen voor Ladakh Alchi Institute (LAI).

·        Workshops gegeven aan de onderwijskrachten van LAI en andere scholen t.b.v. het onderwijs aan de leerlingen.

·        Aanleggen sportvelden voor LAI.

·        Aanleggen van toiletgebouwen inclusief watervoorziening voor de leerlingen van LAI.

·        Sponsoring van ouders die geen geld hebben om hun kinderen op het LAI te laten studeren.

·        Alle schoolkinderen uit Leh en Alchi zijn op gezondheid gecontroleerd met medewerking van Medical Check for Children Nederland (MCC Nederland).

·        Voor de bevolking op diverse plaatsen gemeenschappelijke drinkwater-voorzieningen gefaciliteerd met gaten boren, waterpompen, pompbehuizing en elektriciteit.

·        Subsidiëren van materialen bij woningbouw, vooral in afgelegen gebieden.

·        Bijdragen aan gemeenschapsgebouwen en   sportfaciliteiten (o.a. basketbalveld)

·        Een Tibetaanse glaswerkplaats is ondersteund met equipment (oven en afzuiginstallatie, workshops).

[/fusion_text][/fusion_builder_column]
[/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]