Ander projecten

Naast de kernprojecten ondersteunt PranaPlanet ieder jaar wisselende projecten die bijdragen aan de thema’s gezondheid en cultuur. Onderstaande projecten kwamen tot stand in samenwerking met TILAHelp, een lokale organisatie in Ladakh:

  • Culturele uitwisseling tussen diverse vrouwengroepen: Ladakhi, Tibetanen en de vrouwen uit het nabijgelegen Dha Hanu
  • Samenwerking met de vrouwenbeweging Women’s Alliance of Ladakh (WAL)
  • Gezondheidscontroles van schoolgaande kinderen in samenwerking met Medical Checks for Children (MCC).