Stichting PranaPlanet

Oprichting
Vanuit een particulier initiatief is PranaPlanet in 2000 opgericht. Vanaf dat moment ervaren de Ladakhi’s en Tibetaanse vluchtelingen dat hun leven meer kwaliteit heeft gekregen. Want dankzij de inzet van de stichting zijn sindsdien een groot aantal activiteiten en projecten verwezenlijkt om hun leefomstandigheden te verbeteren. De provincie Ladakh is de toegangspoort tot de Indiase Himalaya, tegen de grens van Tibet aan.

Doelstelling
De stichting heeft tot doelstelling het bestaansrecht van onderwijs te behouden, een bijdrage te leveren aan de leefomstandigheden van Tibetanen en het behoud van verschillende culturen

Inzet
PranaPlanet zet zich in voor een betere leefsituatie en draagt bij aan het behoud en verbetering van onderwijs, voor preventieve gezondheidszorg en voor het behoud van verschillende culturen. Bovendien stimuleert ze de zelfredzaamheid van Tibetanen in Ladakh. Goed om te weten is dat iedere bijdrage aan de stichting zorgvuldig wordt besteed en niet aan de strijkstok blijft hangen. Leden van de stichting zetten zich geheel belangeloos in voor een mooi en effectief doel.

Acties met betrekking tot

Onderwijs

 • realisatie en onderhoud van de school in Alchi (Ladakh Alchi Institute)
 • subsidiëring voor bijscholing en salariëring van docenten
 • sponsoring voor een deel van de schoolgaande kinderen
 • benodigdheden en lesmateriaal bieden voor lesprogramma
 • realisatie en onderhoud van een schoolbus

Gezondheidszorg

 • gezondheidscontroles voor schoolgaande kinderen in samenwerking met het Medical check for children (MCC)
 • onderhoud aan de watervoorzieningen in de Tibetaanse kampen

Behoud verschillende culturen

 • zorgdragen voor behoud en overdracht van de Tibetaanse zang- en danscultuur aan nieuwe generaties
 • bevordering van uitwisselingen ten behoeve van cultuur tussen verschillende bevolkingsgroepen

Verbetering leefomstandigheden Tibetanen

 • bouwen en verbeteren van gemeenschapsruimten in Tibetaanse kampen en andere groepen in Ladakh
 • onderhoud van waterleidingen, waterpompen en generatoren voor watervoorziening
 • onderhoud van generatoren voor elektriciteit
 • bouw van toiletten voor Tibetaanse kampen
 • creëren van sportfaciliteiten
 • ondersteuning van initiatieven voor een groeiende werkgelegenheid

Werkwijze
Op basis van projecten werkt PranaPlanet nauw samen met de lokale bevolking. Hierdoor blijft hulp overzichtelijk en zien sponsors waar hun geld terechtkomt. Ieder jaar brengen wij, de mensen van PranaPlanet, persoonlijk een bezoek aan Ladakh en bekijken we de voortgang van projecten. Samen met TILAHelp, een lokale organisatie in Ladakh, bekijken wij welke ondersteuning het meest noodzakelijk is.

Meer weten over de stichting?
Neem dan contact op met ons secretariaat! Wilma Raaphorst vertelt je graag over onze activiteiten. Maar ook over een eventueel donateurschap en de mogelijkheden voor individuele sponsoring. Door jouw hulp verbetert niet alleen de kwaliteit van leven voor veel gezinnen maar krijgen ook kinderen een kans voor de toekomst. Gun hen een kans op een beter leven en word sponsorouder!

Secretariaat PranaPlanet
Wilma Raaphorst
Le Sage ten Broeklaan 48
5615CT Eindhoven
info@pranaplanet.com

Zie ook contact.