Stichting PranaPlanet

Stichting PranaPlanet is in 2000 opgericht vanuit een particulier initiatief. Alle activiteiten en projecten dragen zo direct mogelijk bij aan de kwaliteit van leven van de Ladakhi’s en Tibetaanse vluchtelingen in Ladakh, een provincie in de Indiase Himalaya.
PranaPlanet zet zich in voor de leefomstandigheden van deze mensen voor het behoud en verbetering van hun onderwijs, voor preventieve gezondheidszorg en voor het behoud van verschillende culturen en draagt bij aan de leefomstandigheden en zelfredzaamheid van de Tibetanen in Ladakh.

PranaPlanet bijdrage aan het onderwijs:

 • bouwt en verbetert een school in Alchi (Ladakh Alchi Institute),
 • subsidieert de bijscholing en salariĆ«ring van docenten,
 • sponsort deel van schoolgaande kinderen,
 • benodigdheden voor lesgeven, schoolbus.

PranaPlanet bijdrage aan de gezondheidszorg:

 • organiseert samen met het Medical check for children (MCC) gezondheidscontroles voor schoolgaande kinderen,
 • onderhoudt de watervoorzieningen in de Tibetaanse kampen.

PranaPlanet bijdrage aan behoud van de verschillende culturen:

 • zorgt voor het behoud en overdragen van de Tibetaanse zang- en danscultuur aan nieuwe generaties;
 • bevordert de uitwisseling van cultuur tussen verschillende bevolkingsgroepen.

PranaPlanet bijdrage aan de leefomstandigheden van de Tibetanen:

 • bouwt en verbetert de gemeenschapsruimten van de Tibetaanse kampen en andere groepen in Ladakh;
 • onderhoudt de waterleidingen, waterpompen en generatoren voor de watervoorziening;
 • onderhoudt generatoren voor elektriciteit;
 • bouwt toiletten voor de Tibetaanse kampen;
 • creĆ«ert sportfaciliteiten;
 • ondersteunt initiatieven voor een groeiende werkgelegenheid.

Werkwijze
PranaPlanet werken werken samen met de lokale bevolking op basis van projecten. Hierdoor blijft de hulp overzichtelijk en zien sponsors waar hun geld terechtkomt. Ieder jaar brengen wij, de mensen van PranaPlanet, persoonlijk een bezoek aan Ladakh en bekijken de voortgang van de projecten. Samen met TILAHelp, een lokale organisatie in Ladakh, bekijken wij welke ondersteuning het meest noodzakelijk is.

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met ons secretariaat. Wij vertellen u graag meer over onze activiteiten, donateurschap en de mogelijkheden voor individuele sponsoring.

Secretariaat PranaPlanet:
Wilma Raaphorst
Le Sage ten Broeklaan 48
5615CT Eindhoven
info@pranaplanet.com

Zie ook contact.