Projecten

PranaPlanet werkt op basis van projecten. Hierdoor blijft de hulp overzichtelijk en zien sponsors waar hun geld terechtkomt. Ieder jaar brengen de mensen van PranaPlanet persoonlijk een bezoek en bekijken de voortgang van de projecten. Samen met TILAHelp, een lokale organisatie in Ladakh, wordt bepaald waaraan het meeste behoefte is.

Bij het uitvoeren van de projecten wordt zoveel mogelijk de Ladakh cultuur aangehouden. Voor sommige projecten worden de materialen in Delhi ingekocht en per vrachtwagen vervoerd naar Leh

In de jaarlijkse nieuwsbrieven staat de informatie over de projecten die ieder jaar zijn uitgevoerd. Bij de volgende links staat een korte opsomming van de projecten: