Donatie en sponsering

“HART VOOR EEN ANDER”

Wij zijn een kleine stichting met gedreven vrijwilligers die samen een passie delen voor Noord-India. We steunen en starten projecten in de provincie Ladakh in de Indiase Himalaya. Al dit werk is alleen mogelijk dankzij de enorme steun in de vorm van donaties en sponsoring. De Tibetaanse gemeenschap en het Ladakh Alchi Institute zijn alle ‘gevers’ bijzonder dankbaar.
Het is een eer dat onze projecten zo goed gesteund worden. Dit geeft ons de mogelijkheid om mooie dingen te realiseren voor de bewoners van Ladakh en ze te ondersteunen in hun zelfredzaamheid.

HOE KUNT U ONS STEUNEN?
U kunt op twee manieren de bewoners in Ladakh steunen:

Donatie aan onze projecten
Jaarlijks bekijken en bespreken wij welke projecten we steunen, voortzetten of starten. We streven naar een goede verdeling in onze steun aan de Ladakhi’s en de Tibetaanse vluchtelingen. We werken direct samen met ‘veldwerkers’ en organisaties in Ladakh. Dit is erg belangrijk om voldoende binding en grip te houden op de voortgang. Ook bezoeken vrijwilligers van PranaPlanet ieder jaar Ladakh om met eigen ogen te zien hoe het gaat. Onze sponsoren worden op de hoogte gehouden via de jaarlijkse nieuwsbrief waarin we verslag doen van de lopende en de toekomstige projecten.

U kunt een vrijwillige donatie overmaken naar Stichting PranaPlanet, NL59 ABNA 0586744932 met de omschrijving: Donatie en uw postcode en huisnummer.

Wilt u meer weten over de projecten of over PranaPlanet neem dan contact op met Wilma Raaphorst, via info@pranaplanet.com.

Individuele sponsoring van een leerling aan het Ladakh Alchi Institute
Om kinderen uit kansarme gezinnen goed onderwijs te bieden zijn wij in 2007 het project individuele sponsoring gestart voor leerlingen op het Ladakh Alchi Institute Deze school begon klein en is inmiddels uitgegroeid tot een gerenommeerde school met ongeveer 160 kinderen. De missie van de directeur Morup Dorjay is nog steeds hetzelfde: goed onderwijs voor alle kinderen, rijk of arm!
Als sponsor betaalt u de schoolkosten van een leerling. De schoolkosten zijn 175 euro per jaar. Van dit bedrag worden de boeken, het schooluniform en het busvervoer betaald. U kunt met de leerling corresponderen via de school en wij organiseren jaarlijks een briefwisseling tussen de leerling en de sponsor.

Heeft u interesse om een leerling te sponsoren of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met onze coördinator Individuele Sponsoring Martha IJzerman, via sponsor@pranaplanet.com of
gsm 0614696877

Fiscaal voordeel
PranaPlanet is door de Belastingdienst erkend als goed doel en een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften fiscaal aftrekbaar.
Lees meer website belastingdienst en bij de ANBI informatie.

Gegevens nodig bij aanvraag donatie met belasting voordeel:

Naam Stichting PranaPlanet
RISN fiscaal nummer 809332462 Kamer van Koophandel 20099818
Bank NL59 ABNA 0586744932
Adres Le Sage ten Broeklaan 48 5615CT Eindhoven
Doelstelling Hulpverlening aan bevolkingsgroepen in Ladakh-India.