ANBI gegevens

 

Voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)gelden speciale belastingregels. PranaPlanet is een stichting die voldoet aan de ANBI norm.
Daarom kunt u nu direct met PranaPlanet, dus zonder tussenkomst van de notaris, een overeenkomst sluiten. Wilt u periodiek een gift doen aan PranaPlanet? via google zoek  ” belasting Overeenkomst periodieke gift in geld” Download de het document en ingevuld mailen naar info@pranaplanet.com

 

ANBI-informatie

 

 

Naam

Stichting PranaPlanet

RISN fiscaal nummer

809332462 – Kamer van
Koophandel 20099818

Bank

NL59 ABNA 0586744932

Adres

Prana Planet

T.a.v. Secretariaat, Mevr.
W. Raaphorst 

Le Sage ten Broeklaan
48

5615CT Eindhoven

Doelstelling

Hulpverlening aan
groepen mensen in India-Ladakh op het gebied van educatie en gezondheidszorg.

Beleidsplan

Het beleidsplan wordt
ieder jaar getoetst door het bestuur van Prana Planet.

Giften aan Prana Planet
komen binnen via een opgebouwd netwerk, tijdens lezingen en
foto-tentoonstellingen en via nieuwsbrieven. We maken mensen enthousiast en
betrokken. Voor grote projecten vragen we ook steun bij andere stichtingen.
Prana Planet maakt zelf de verdeling tussen de aangevraagde projecten.

 

Gelden voor projecten
worden door de lokale contactpersonen in India aangevraagd bij Prana Planet via
mail en tijdens bezoek op locatie. Er wordt steeds getoetst of de vraag past
binnen het beleidsplan.

Door het jaar heen
wordt de voortgang gemonitord. Tijdens vervolgbezoeken worden de projecten
bezocht en de uitgaven geëvalueerd.

Update beleidsplan
2023

Vermogen

Het vermogen wordt
beheerd door Prana Planet. Er wordt geen geld beloofd of overgemaakt dat we
niet hebben. Alle gekregen giften worden ongeveer binnen 1 jaar besteed. Beloofde
projectbijdragen worden gereserveerd. Enige reserve wordt aangehouden. Met de
spaarrekening krijgen we rente
.

 

Bestuur

Voorzitter                
 H. de Feijter

Secretaris                
 W. Raaphorst

Penningmeester       
E. van Uden

Beloningsbeleid

Aan de bestuurders
wordt geen beloning van vacatievergoeding verstrekt. 

Uitgeoefende
activiteiten

·       Bouwen van schoolgebouwen
voor Ladakh Alchi Institute (LAI).

·       Workshops gegeven aan
de onderwijskrachten van LAI en andere scholen t.b.v. het onderwijs aan de
leerlingen.

·       Aanleggen sportvelden
voor LAI.

·       Aanleggen van
toiletgebouwen inclusief watervoorziening voor de leerlingen van LAI.

·       Sponsoring van ouders
die geen geld hebben om hun kinderen op het LAI te laten studeren.

·       Alle schoolkinderen uit
Leh en Alchi zijn op gezondheid gecontroleerd met medewerking van Medical
Check for Children Nederland (MCC Nederland).

·       Voor de bevolking op
diverse plaatsen gemeenschappelijke drinkwater-voorzieningen gefaciliteerd met
gaten boren, waterpompen, pompbehuizing en elektriciteit.

·       Subsidiëren van
materialen bij woningbouw, vooral in afgelegen gebieden.

·       Bijdragen aan gemeenschapsgebouwen
en   sportfaciliteiten (o.a. basketbalveld)  

·       Een Tibetaanse
glaswerkplaats is ondersteund met equipment (oven en afzuiginstallatie,
workshops).

 

  

Baten

2021

2022

 

€ 0,00

 

donaties

€ 19.786,84

€ 38.614,55

sponsor LAI kinderen

€ 10.771,00

€ 9.610,00

rente

€ 0,00

€ 0,00

 

€ 0,00

 

 

€ 0,00

 

 

€ 0,00

 

resultaat

 

 

totaal

€ 30.557,84

€ 48.224,55

     
     

Lasten

2021

2022

 

 

 

totaal projecten +
uitvoering

€ 11.516,69

€ 49.305,06

schoolgeld LAI
kinderen

€ 9.500,00

€ 10.500,00

diversen onkosten NL

€ 1.956,91

€ 4.412,78

 

€ 0,00

 

 

€ 0,00

 

 

€ 0,00

 

resultaat

           7.584,24

€ -15.993,29

totaal

€ 30.557,84

€ 48.224,55

 

0

 
 

0

 

debet

31-12-2021

31-12-2022

ABN  rek.

€ 32.236,17

€ 16.697,88

ABN. Spaarrek.

€ 15.000,36

€ 15.000,36

Kas

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 47.236,53

€ 31.698,24

 

0

 

credit

31-12-2021

31-12-2022

vermogen 1/1

€ 39.652,14

€ 47.236,53

 

0

 

resultaat

€ 7.584,39

€ -15.538,29

vermogen  31/12

€ 47.236,53

€ 31.698,24