ANBI gegevens

Voor Algemeen Nut Beogende Instellingen, ANBI, geld speciale belastingregels. PranaPlanet is een stichting die voldoet aan ANBI norm. Een van de eisen zijn dat de ontvangen gelden door PranaPlanet worden aangewend voor doelen in Ladakh.boven 90% norm is. Deze norm is bij PranaPlanet rond de 97%.

 Een van de eisen zijn dat de ontvangen gelden door PranaPlanet worden aangewend voor doelen in Ladakh.boven 90% norm is. Deze norm is bij PranaPlanet rond de 97%.

Nieuwe belastingregels voor giften
Voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)gelden speciale belastingregels. PranaPlanet is een stichting die voldoet aan de ANBI norm.
Daarom kunt u nu direct met PranaPlanet, dus zonder tussenkomst van de notaris, een overeenkomst sluiten. Wilt u periodiek een gift doen aan PranaPlanet? Download dan de ‘Overeenkomst periodieke giften’ en stuur dit naar info@pranaplanet.com

ANBI-Gegevens

Naam

Stichting PranaPlanet

RISN fiscaal nummer

809332462 – Kamer van Koophandel 20099818

Bank

NL59 ABNA 0586744932

adres

Wilma Raaphorst Le Sage ten Broeklaan 48 5615CT Eindhoven
 tnv Secretariaat PranaPlanet

Doelstelling

Hulpverlening aan groepen mensen in Ladakh-India op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg.

Beleidsplan

Giften
Via een opgebouwd netwerk, tijdens lezingen, via nieuwsbrieven maken we mensen enthousiast en betrokken en krijgen we jaarlijks giften. Voor grote projecten vragen we ook steun bij andere stichtingen. PranaPlanet maakt in Nederland een eerste inschatting van de verdeling van de giften.

Donaties
PranaPlanet maakt in Nederland ook een inschatting van de verdeling van de donaties. Tijdens ons bezoek aan onze contactpersonen in India, krijgen we aanvragen voor donaties voor projecten. Er moeten dan plannen en begrotingen overlegd worden. Dan wordt er getoetst en beoordeeld of er wel of niet wordt toegekend. Door het jaar heen worden tijdens regelmatige contacten de projecten gemonitord. Tijdens vervolgbezoeken worden ook de project-uitgaven geëvalueerd.

Bestuur

Voorzitter                 H. de Feijter

Secretaris                 W. Raaphorst

Penningmeester        E. van Uden

Beloningsbeleid

Aan de bestuurders wordt geen beloning van vacatievergoeding verstrekt.

Uitgeoefende activiteiten

Projecten

 

 

Blad1 11880 28800 32767 32767 False False <body> <p>In deze pagina wordt gebruik gemaakt van frames. Dit wordt echter niet door uw browser ondersteund.</p> </body>