SPONSORING LEERLINGEN

Sinds de zomer van 2007 bestaat de mogelijkheid tot individuele sponsoring van een leerling van het LAI. Dit is een initiatief van Morup Dorjay, de directeur van de school. Door de schoolkosten van een kind te betalen, is er de garantie dat een kind blijvend onderwijs kan volgen.

In overleg met Morup bekijken wij welke kinderen in aanmerking komen voor sponsoring. De draagkracht van de ouders speelt hierin een belangrijke rol.

De individuele sponsoring van een leerling bedraagt 175 euro per jaar. Hiermee worden de jaarlijkse schoolkosten betaald:

  • Boeken en schrijfmaterialen
  • Schooluniform
  • Dagelijks vervoer met de bus

De sponsor kan met de leerling corresponderen via de school. Eén keer per jaar verzorgt PranaPlanet informatie over de gesponsorde leerling. Over hoe het met de leerling gaat, de vorderingen op school en de thuissituatie.

Voor meer informatie over individuele sponsoring, kunt u contact opnemen met Marjolein Dominicus email sponsor@pranaplanet.com zie ook contact.